Vo Francuzsku

LITERARNA MODERNA- SVETOVA
LITERARNA MODERNA- SVETOVA
LITERARNA MODERNA- SVETOVA SPOLOCENSKA SITUACIA- obdobie rozvoja modernej technickej spolocnosti - objavy - hrozba 1.sv.vojny a kapitalisticka spolocnosť silnie -spolocnosť sa orientuje na moc a bohatstvo FILOZOFIAfilozoficke smery: - Shoppenhauer- pesimizmus a voluntarizmus - Nietzsche- individualizmus a nihilizmus LITERATURA - snaha o spajanie viacerych druhov umenia -,umenie pre umenie = PARNASIZMUS - dba o cistotu formy - prevlada forma basne nad jej obsahom - HVIEZDOSLAV -prevlada