Snaha O

Socharstvo
Socharstvo
Socharstvo - studia ľudskej postavy podľa modelu - pozornosť sa venuje idealnym proporciam =podľa vzoru antiky - vychodisko: anatomia, pohybova stranka tela - princip zlateho rezu - snaha oddeliť sochy od architektury a jej samostatne uplatnenie v priestore -socha= samostatne dielo, ktore sa stava sucasťou architektury material: kov, kameň, mramor, palena hlina - MICHELANGELO: DAVID... Maliarstvo -Architektura: exterier- SGRAFITY /vyskrabavanie viacerych vrstiev omietky/ interier - ma
LITERARNA MODERNA- SVETOVA
LITERARNA MODERNA- SVETOVA
LITERARNA MODERNA- SVETOVA SPOLOCENSKA SITUACIA- obdobie rozvoja modernej technickej spolocnosti - objavy - hrozba 1.sv.vojny a kapitalisticka spolocnosť silnie -spolocnosť sa orientuje na moc a bohatstvo FILOZOFIAfilozoficke smery: - Shoppenhauer- pesimizmus a voluntarizmus - Nietzsche- individualizmus a nihilizmus LITERATURA - snaha o spajanie viacerych druhov umenia -,umenie pre umenie = PARNASIZMUS - dba o cistotu formy - prevlada forma basne nad jej obsahom - HVIEZDOSLAV -prevlada