Ska

Three Waves Of Ska
Three Waves Of Ska
Three Waves of Ska Music is one medium through which a generation can express itself. For a generation of suppressed, restless, working-class youths living in early 1960's Jamaica, this voice was a genre of music known as ska. Since its original appearance, ska has resurfaced twice. Ska music has been presented to three generations of fans in three separate waves. Its humble beginnings lead to one of the most influential styles of music present in the world. By 1962, Jamaica was no longer unde
Rättegång
Rättegång
Rättegång Rättegång Jag valde att kolla på en rättegång där målet rörde sig om ringa narkotikabrott. Rummet där rättegången ägde rum kallas förhandlingssal. Där ska åklagaren bevisa med hjälp av utredningen att den åtalade är skyldig. De som var med i rättegången var tre nämndemän, en ordförande, en protokolförare och en åklagare, den tilltalade var inte närvarande vid rättegången. Jag var med på rättegången som åhörare. Rättegången började med att ordföranden kontrollerade med att de som kallat
Exempel på opposition
Exempel på opposition
Exempel på opposition Exempel på opposition Nedanstående text är i redigerad form den opposition som framfördes då Annelie Johanssons magisteruppsats i Svenska med didaktisk inriktning ventilerades. Den är tänkt att kunna användas som ett exempel på hur man kan lägga upp en opposition för att seminariet ska bli en intressant och lärorik diskussion, ett samtal för alla deltagare. Målsättningen med seminariet är som alltid att uppsatsen ska förbättras så långt det bara går innan den publiceras i s
AFRO-005, Section 04 [3 Credit Hours], CRN 10015[1
AFRO-005, Section 04 [3 Credit Hours], CRN 10015[1
AFRO-005, Section 04 [3 Credit Hours], CRN 10015[1] Introduction to Afro-American Studies I[2], Spring, 2010 Semester Tuesdays/Thursdays, Ernest Everett Just[3] Hall (Biology) Auditorium, 9:40- 11:00 a.m.. Greg E. Carr, Ph.D., J.D., Associate Professor; Office: Founder's Library, Room 318 [202.806.7581, [email protected]] Office Hours: Tuesdays, 1-3 p.m.; Thursdays, 5:30-7:30 p.m.; By Appointment This course introduces and teaches students to apply major concepts and methods of the stand-alone a