Bo Ena N

Božena Němcová – Babička
Božena Němcová – Babička
Božena Nmcová – Babi ka Božena Nmcová – Babi ka Babi ka (Magdaléna Novotná) – Matka Terezky, babi ka Barunky, Adélky, Viléma a Jana. Moudrá, svá, vlastenecká, konzervativní, nenechá se stáhnout dobou, nepYizposobivá, milující, pracovitá, šlechetná, zkušená, prostá, zásadová, spravedlivá, pokorná, klidná, vlídná, mírumilovná, vyrovnaná, upYímná, pYejícná, žijící v souladu s pYírodou, symbol starých zvyko Barunka (Božena Nmcová) – Dcera Terezky, vnu ka Magdalény Novotné. Nejstarší a nejrozumnj
Exempel pĺ opposition
Exempel pĺ opposition
Exempel pĺ opposition Exempel pĺ opposition Nedanstĺende text är i redigerad form den opposition som framfördes dĺ Annelie Johanssons magisteruppsats i Svenska med didaktisk inriktning ventilerades. Den är tänkt att kunna användas som ett exempel pĺ hur man kan lägga upp en opposition för att seminariet ska bli en intressant och lärorik diskussion, ett samtal för alla deltagare. Mĺlsättningen med seminariet är som alltid att uppsatsen ska förbättras sĺ lĺngt det bara gĺr innan den publiceras i s