Babi 269 Ka

Božena Němcová – Babička
Božena Němcová – Babička
Božena Nmcová – Babi ka Božena Nmcová – Babi ka Babi ka (Magdaléna Novotná) – Matka Terezky, babi ka Barunky, Adélky, Viléma a Jana. Moudrá, svá, vlastenecká, konzervativní, nenechá se stáhnout dobou, nepYizposobivá, milující, pracovitá, šlechetná, zkušená, prostá, zásadová, spravedlivá, pokorná, klidná, vlídná, mírumilovná, vyrovnaná, upYímná, pYejícná, žijící v souladu s pYírodou, symbol starých zvyko Barunka (Božena Nmcová) – Dcera Terezky, vnu ka Magdalény Novotné. Nejstarší a nejrozumnj