Socharstvo
- studia ľudskej postavy podľa modelu
- pozornosť sa venuje idealnym proporciam =podľa vzoru antiky
- vychodisko: anatomia, pohybova stranka tela
- princip zlateho rezu
- snaha oddeliť sochy od architektury a jej samostatne uplatnenie v priestore
-socha= samostatne dielo, ktore sa stava sucasťou architektury
material: kov, kameň, mramor, palena hlina
- MICHELANGELO: DAVID...

Maliarstvo

-Architektura: exterier- SGRAFITY /vyskrabavanie viacerych vrstiev omietky/
interier - maľba
Vytvarne umenie:
-spociatku vplyv gotiky
ZNAKY = geometricky konstruovana perspektiva ---> iluzia hĺbky
=zobrazovanie ziveho pohybu a ľudskeho tela na zaklade poznatkov z anatomie
=ideal krasy: clovek plny zivota a optimizmu, usľachtile postavy krasne v duchu kalokagatie
=priestorova hĺbka
=studium prirody
=svetlo a tieň
=realisticky nazor na zivot
=objavenie perspektivy= opticky jav, ktory vznika zobrazenim trojrozmerneho sveta na dvojrozmernu plochu tak, ako ho vidime v skutocnosti
=objekty sa smerom do diaľky zmensuju a rovnobezky smerom k horizontu sa zbiehaju
=bod, v ktorom sa stretavaju, sa nazyva ubeznik
TECHNIKA= freska, sgrafito, olejomaľba
CIEĽ= snaha zachytiť obraz tak, aby zodpovedal skutocnosti

Vyznamny predstavitelia
-umelci, vsestranne nadani

LEON BARISTA ALBERTI
-florentsky ucenec, architekt, teoretik
-posobil vo Florencii, Rimini, Mantove

FRA ANGELICO
- florentsky maliar ranej renesancie
- lyricky zobrazoval naboz. temy
- nastenna a oltarna maľba

PAOLO UCCELLI - Poľovacka v lese

FILIPPA BRUNELLESCHI
-florentsky sochar a architekt
- zakladateľ a tvorca renesancnej architektury
-jednoduchy harmonicky a svetelny priestor
- Chram San Lorenzo, kupola Domu St. Maria del Fiore vo Florencii

LEONARDO DA VINCI
-taliansky maliar, sochar, architekt, vynalezca, hudobnik, vedec, teoretik umenia
- bol ziakom Andreu Verrocchia
- studoval prirodu, robil pitvy a na ich zaklade anatomicke studie
-ľudske telo= najdokonalejsi pristroj, vychadzal z neho aj pri tvorbe hudobnych nastrojov
- jeho kresba podľa Vitruvia - Homo quadratus, v ktorej hľada paralely medzi proporciami ľudskeho tela a geometr. tvarmi
-bol zakladateľom vedeckej a technickej ilustracie
- navrhoval lietajuce stroje / zo skumania vtacich kridel /
- vymysľal parne dela, loziska mechanickych guľocok
- za najvyssie umenie povazoval maliarstvo, pretoze dokaze najvierohodnejsie napodobniť prirodu
-pouzival sfumato- jemne prechody medzi tieňom a svetlom a tzv. leonardovsky usmev
TVORBA: MONA LISA (La Giocconda), DAMA S HRANOSTAJOM, SV. JAN KRSTITEĽ, POSLEDNA VECERA

MICHELANGELLO BUANAROTTI
-florentsky maliar, sochar, architekt, basnik
- fresky v SIXTINSKEJ KAPLNKE vo Vatikane
-plastickosť, modelovana svetlom a tieňom, dokonaly pohyb, dynamika
-namety : strop Genesis
-fresky su syntezou kresťanstva, antiky aj vplyv Danteho Bozskej komedie
-vytvoril zaklad noveho slohu - baroka
- pokracoval v stavbe Chramu sv. Petra v Rime - kupola
-budova Bibliotheca Laurenziana vo Florencii
- SOCHY: Pieta, David, Mojzis

SANDRO BOTICCELLI
-bibl. namety- naboz. sceny
- neskor socialne motivy
- alegorie- PRIMAVERA, pribehy z antickej mytologie ZRODENIE VENUSE
- kresba, pouziva tenke ciary, zobrazuje detaily, pouziva tlmenu farebnosť
- vytvoril ideal zenskej krasy
- vytvaral symbolicke alegorie
-dekorativnosť malieb
- postavy- zachytene v elegantnych pohyboch a maju rozviate draperie