Rättegång

Rättegång

Jag valde att kolla på en rättegång där målet rörde sig om ringa narkotikabrott. Rummet där

rättegången ägde rum kallas förhandlingssal. Där ska åklagaren bevisa med hjälp av

utredningen att den åtalade är skyldig. De som var med i rättegången var tre nämndemän, en

ordförande, en protokolförare och en åklagare, den tilltalade var inte närvarande vid

rättegången. Jag var med på rättegången som åhörare.

Rättegången började med att ordföranden kontrollerade med att de som kallats till rättegången

var med, men som sagt var inte den tilltalade där, rättegången ställdes dock inte in utan

fortsatte. Sedan läste åklagaren upp de brott som åklagaren ansåg att den tilltalade var skylidg

till vilket var ringa narkotikabrott. Åklagaren gick därefter igenom bevisen som fanns,

åklagaren läste upp ett förhör från polisen där den tilltalade hade erkänt.

Efter det gick de igenom den tilltalades personliga förhållanden, belastningsregister, samt

inkomster och skulder. Åklagaren gjorde sedan en sammanfattning och berättade vilket straff

som ansågs lämpligt till den tilltalade, vilket då var böter. Efter det var det överläggning och

vi fick lämna förhandlingssalen.

Det var en rätt så snabb rättegång eftersom att den tilltalande inte var där, och efter att ha

kollat på andra mål som det här och sett vad de har fått för straff så anser jag att det var ett

rättvist straff som då var böter.

Det var kul att kolla på en rättegång och se hur det går till.

Nader El Hage