LITERARNA MODERNA- SVETOVA
SPOLOCENSKA SITUACIA- obdobie rozvoja modernej technickej spolocnosti - objavy
- hrozba 1.sv.vojny a kapitalisticka spolocnosť silnie
-spolocnosť sa orientuje na moc a bohatstvo
FILOZOFIAfilozoficke smery:
- Shoppenhauer- pesimizmus a voluntarizmus
- Nietzsche- individualizmus a nihilizmus
LITERATURA
- snaha o spajanie viacerych druhov umenia
-,umenie pre umenie" = PARNASIZMUS - dba o cistotu formy
- prevlada forma basne nad jej obsahom
- HVIEZDOSLAV
-prevlada poezia nad prozou
- prestava sa pisať spolocenska lyrika, zacina sa pisať lyrika osobna
- prinasa cloveka samotara
- basnici nezobrazuju svet, ktory vidia, ale, ktory citia
- najdolezitejsim nastrojom lyriky sa stava slovo
-umelecke smery : symbolizmus, impresionizmus, dekadencia

SYMBOLIZMUS
- vznik v 19. stor. vo Francuzsku
- reakcia na naturalizmus a parnasizmus
- vnima svet zmyslovo a vyuziva symboly
- nadraďuje ducha nad hmotu, unika zo spolocnosti, vychodisko hľada mimo reality/v snoch, v podvedomi/
- vplyva naň hudba = verse su spevne, chceli vyjadriť hudbu pomocou slov, pismen a farieb
- ulohou symbolizmu bolo pomiesať zmysly
- zacali pisať neviazanym versom
- vyuzivaju senzualizmus- basne vyjadrovane lyricky cez atmosferu krajiny
- symbolisti zili neviazanym sposobom zivota:
PREKLATI BASNICI- Boudelaire, Rimbaud, Verlaine
- ovplyvneni tiez dekadenciou, naturalizmom
-zobrazuju skaredosť a zlo tohto sveta
- protestuju proti pokrytectvu a pretvarku
- hľadaju krasu v skaredych veciach
- zili bohemskym zivotom
- citlive, burlive, zlozite osobnosti
- citili sa osamoteni, vycleneni zo spolocnosti, prekliati/znaky roman. hrdinu/CH.BAUDELAIRE
Tvorba: zbierka basni Kvety zla, Male basne v proze, vyber z jeho tvorby bas. zbierky Trosky, Clovek a more /reflexivna lyrika/- impresionizmus
- odsudili ho za nemravneho , skazeneho basnika pre pisanie erotickej poezie
- veľa mystiky a nabozenstva
Baseň v proze
- kratky rytmizovany zaner v neviazanej reci
- vyuziva tropy, figury, paralelizmus
- graficky a zvukovo pripomina prozu

J.A. RIMBAUD
Tvorba: Pobyt v pekle, baseň Relikviar, Iluminacie, Zora -baseň v proze
-obohatil tvorbu o hlboku emocionalnosť
- vzťah s Paulom Verlainom

IMPRESIONIZMUS
- vznikol v 19. stor. vo Francuzsku
- manifest impresionizmu = obraz od Claudia Monta Dojem, vychod slnka
- zakladom impresionizmu je zachytavanie prchavych zmyslovych dojmov a vnemov
-najma v lyrike
- v umeni - pointilizmus - bodkovacia technika
- snazi sa o komplexne zobrazenie dojmu= synestezia - spaja vnemy rozneho zmysloveho povodu
- hudobnosť versa


PAUL VERLAINE
Tvorba: Saturnske basne / melodicke basne/, zivotopisne dielo Moje vazenia, esej Preklati basnici, Moja nemocnica, Vyznanie, Jesenna baseň
- pomenovanie ,preklati basnici"

DEKADENCIA
- vznik 19. stor. vo Francuzsku
- zaklad pre vznik symbolizmu a impresionizmu
- v tvorbe sa prejavila fantazia, naladovosť, uzkosť, depresia, pocity beznadeje
- necenili si lasku a zivot
- na piedestal postavili zlo a skaredosť
- temy smrti, noci, samoty, rozkladu ---> CH. BOUDELAIRE - Mrcina


LITERARNA MODERNA- SLOVENSKA
SPOLOCENSKA SITUACIA
-SK ako sucasť Uhorska, sl. narod neuznavany ako narod, ani jazyk, narod nie je jednotny- pokracuje narodnostny utlak
- obdobie hosp. problemov
- vypuknutie 1.sv vojny

LITERATURA
-paralelne tvoria prislusnici viacerych lit. smerov : autori 1. a 2. vlne realizmu , nova generacia- slovenska literarna moderna
- autori boli ovplyvneni romantizmom/ osamelosť, vyjadrenie vl. pocitu, prirodna symbolika/, symbolizmom / vyuzivanie symbolov na vyjadrenie abstraktneho, hudobnosť versa/, impresionizmus /doraz na atmosferu basne, nalady, dojem zo sveta, ale aj HVIEZDOSLAVOM A VAJANSKYM
- riesili narodne a spolocenske konflikty, zaroveň vsak presadzovali pravo na vlastny pocit v basni, na zachytavanie intimnych zachvevov duse a vyjadrenie osobneho pocitu zo skutocnosti --->na rozdiel od sv. moderny, ktora je skor subjektivnejsia a riesi prevazne osobne problemy
ZNAKY
- 1. lyricky hrdina= sam autor, osamely clovek, ktoreho zivot obera o iluzie, vyjadruje svoj smutok, sklamanie, citove sklamanie / Krasko/, intelektualna kriza / Jesensky/, rozbor medzi tuzbou autora a skutocnosťou/ vplyv romantizmu/
- 2. zanre= prevlada poezia nad prozou, kratsie basnicky, pieseň, sonet
-3. vyuzivanie symbolov, basnickej skratky, naznaku,
- 4. vers= sylabotonicky, modernejsi jazyk, prirodzeny slovosled, rytmicky usporiadany a rymovany i voľny vers
- 5. = hudobnosť versa : opakovanie hlasok vyvolavajucich zvukove dojmy
Predstavitelia: Ivan Krasko, Janko Jesensky, Ivan Gall, Vladimir Roy, Frantisek Votruba

IVAN KRASKO
Tvorba: cyklus 9 basni Listok, zbierka Nox et solitudo = Uz je pozde, Plachy akord, Vesper dominicae
(Nedeľny vecer), Topole, Zmraka sa, Jehovah, Prsi- prsi, Quia pulvis sum (Pretoze som prach)
zbierka Verse- basne zamerane viac spolocensky, obsahuje sonety
- najznamejsie basne: Noc, Ja = basne v proze, Otrok = lyricky subjekt sa stylizuje do postavy otroka, vyzva do boja, Otcova roľa= baseň je vycitkami svedomia autora, ktory opustil rodinu i vlasť, je tu motiv vecera a prvky tajomnosti, Banici= ma burcujuci charakter, vyjadruje nadej, ze raz pride era slobody
- vlastnym menom Jan Botto
- spolok Detvan, chemicky inzinier v Cechach
- veľa pseudonym
- jeho tvorba je lyrickou spoveďou, zhrnul ju do 2 zbierok
- poezia veľmi osobna, krehka, uprimna
-zakladny zivotny pocit je smutok, nostalgia bezmocnosť, beznadej, pesimizmus a pochybnosť
-autor ma pocit, ze nieco zameskal
- tento pocit vyplyva z: 1. zo smutku za domovom, matkou, SK,
2. z osamelosti- uzavrety, tajnostkarsky clovek, pochyboval o sebe, viere, laske
3. z nenaplnenej lasky: pochyboval o laske, trpel na chorobu pľuc, lasku zobrazuje